Om Stiftelsen Manifest

Stiftelsen Manifest vil levere fakta og analyser som venstreengasjerte mennesker trenger i sitt politiske arbeid. Stiftelsen har som siktemål å bidra til at venstresida skal kunne sette en ny dagsorden for samfunnsdebatten.

Manifest er en partipolitisk uavhengig stiftelse som ifølge formålsparagrafen skal søke å skape debatt på tvers av ideologiske tradisjoner og organisatoriske skiller. I dette arbeidet skal stiftelsen inkludere flest mulig grupper og synspunkter til diskusjon av alternativ til kapitalismen og strategier for venstresida.

Stiftelsen Manifest ble opprettet av Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og Rød Front i 2003. Den er en en videreføring av arbeidet med konferansen Manifest02, som samlet over 1000 unge mennesker høsten 2002. Bruk menyen til venstre til å finne ut mer om Manifest!