Nyliberalismen – den uhemmede utbyttingens utopi (på vei til å bli virkeliggjort)

 
Nyliberal Nytale: Bemerkninger om den nye verdensomspennende vulgariteten1

Ved å påtvinge resten av verden persepsjonskategorier som er homologe med landets sosiale strukturer, omformer Amerika hele verden i sitt bilde.

 
Arven fra Pierre Bourdieu

Bourdieu vil ikke bare beskrive eller forklare forskjellige maktforhold, han vil også avdekke den falske erkjennelsen de er forankret i og kritisere dem ut fra et bestemt normativt ståsted.

 
Den konservative arven

Utålelige trekk ved sosialismens historie bør frem i lyset. Men konservatismens historie er heller ikke uskyldsren.

 
Antonio Gramsci – en marxist for vår tid.

Etter at globliseringsmotstanden har sett sitt lys, er kanskje Antonio Gramscis begreper om «det sivile samfunnet» og «den sosiale blokk» på ny aktuelle.

 
Maktesløysa i teorien

Det er kanskje litt utidsmessig å ropa at keisaren ikkje har klede på, men det er vanskeleg å oversjå at maktforskar Fredrik Engelstad har kledd seg farleg tynt.

 
Den ekstreme individualisten

Det kan vel ikke være Karl Marx vi snakker om?

 
Frihet + likhet = sant?

- Jean-Jeaques Rousseaus radikale individualisme

 
Gammelsosialistene og individualismen

Avslørende ideologiske hemmeligheter fra 1800-tallet

 
Tilbake til Marx

Det historiske øyeblikket vi lever i nå, er det beste – ikke det verste. Det er det mest – ikke det minst – riktige tidspunktet for å trekke fram Marx igjen. Dette er tidspunktet da Marx bør og kan komme til sin egen rett fullt og helt. For første gang – hans egen historiske tid medregna.

 
Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme?

Jeg vil se på hva det innebærer å periodisere kapitalismens historie i de to hovedfasene modernitet og postmodernitet.