Monopolkapitalen ved årtusenskiftet

Den samme prosessen som finner sted i økonomien i USA, skjer også globalt på en mye større og mer polarisert skala. I hvert enkelt tilfelle er målet snever søken etter lave produksjonskostnader, økende profittmarginer, og global monopolmakt – på bekostning av alle andre interesser og verdier.

 
Global apartheid

 
Mektige metaforer

Skaper vi nye språklige bilder, gir det oss muligheter og makt til å skape en annen virkelighet.

 
Mer (eller mindre) om globalisering

Marx stilte aldri spørsmålet om hvorvidt en fullt globalisert kapitalisme ville være levedyktig.

 
Arbeid, klasse og stat i verdenskapitalismen

Vi bør være omhyggelige med hvordan vi anvender begrepet «globalisering». Vi må passe på å ikke behandle de tendensene som går under dette navnet som om de var naturlige, uunngåelige prosesser i stedet for historisk spesifikke kapitalistiske prosesser: Utbyttinga av mennesker og naturressurser.