Det ryktes at en annen verden er mulig. Vi håper det er snakk om en bedre verden. Et samfunn med individene i sentrum, ikke aksjekursene. Trenger vi en stor reform? En revolusjon? Manifest vil skape et rom for å diskutere det som mediene sjelden diskuterer: Hva vil vi? Og hvilke alternativ er faktisk mulige?

Vi går til denne diskusjonen med ett grunnleggende standpunkt: Demokrati er bedre enn kapitalisme. Har vi egentlig innført demokrati, når livsviktige ressurser innen kommunikasjon, industri og medisin er i privat varetekt? Hvorfor stopper demokratiet ved fabrikkporten, ved patentrettighetene, ved adgangen til makt over ressursene vi alle er avhengige av?

Et demokrati blir aldri perfekt. Men er ikke demokrati likevel prinsippet et rettferdig samfunn må bygges på? Vi har snart hatt allmenn stemmerett i hundre år. Kanskje vi er modne for å innføre demokratiet nå? I så fall kan ikke kapitaleierne beholde sin enorme ressursmakt. Demokrati forutsetter at samfunnets vitale ressurser er ført over på folkestyrets hender.

En slik omveltning vil ikke løse alle problemer. Den skaper ikke automatisk verken sterk demokratisk deltakelse eller sosial rettferdighet. Men innføringen av et sosialistisk folkestyre åpner muligheten for at vi sammen kan utvikle samfunnet til et virkelig demokrati. Er det for mye forlangt?

Manifest, oktober 2003